Metsänhoitotöiden oikeaaikainen teettäminen kasvattaa tulevaisuudessa metsästä saatavaa tuottoa. Taimikon hoitojen oikea-aikaisuus pitää myös raivauskustannukset kurissa ja nopeuttaa pääsyä ensiharvennusvaiheeseen. Otamme myös huomioon metsänomistajan omat näkemykset ja toivomukset metsänhoidosta.

d065af66-976c-4ae6-8af6-ba1e2cd372df

Taimikon istutus

Metsän istutus kuulu meidän kevään ohjelmistoomme. Ammattitaitoiset istuttajamme takaavat metsälle varman alun. Kannattaa kysyä tarjousta jo ajoissa, sillä kevät on metsässä kiireisintä aikaa.

Taimikon hoito

Taimikoista huolehtiessa metsästä on mahdollista kasvattaa tuottoa ja aikaistaa saatavia hakkuutuloja. Oikealla ajoituksella myös raivauksen hinta pysyy kohtuullisena. Kannattaa aina ottaa yhteyttä ammattilaiseen, jotta voidaan yhdessä käydä katsomassa onko tarvetta metsän hoitoon. Haemme tarvittaessa puolestasi Kemera-tukea.

Ennakkoraivaukset

Hakkuiden ennakkoraivauksissa  poistettavat aliskasvustopuusto edesauttaa hakkuukoneen työskentelyä ja uudistamalla helpottaa taimien kasvua. Kannatta kysyä ajoissa tarjousta ennen hakkuiden alkamista.